Michelin

Skatinimo akcijos taisyklės „Speciali akcija
– Žiema 2021“

(toliau – Taisyklės)

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Akcijos „Speciali akcija – Žiema 2021“, toliau vadinamos Akcija, organizatorius yra ribotos atsakomybės bendrovė „Publicis“, kurios būstinė yra Varšuvoje adresu ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, įrašyta į Nacionalinio teismų registro Verslo subjektų registrą, tvarkomą Varšuvos miesto apylinkės teismo XII ūkio skyriaus, KRS numeriu 0000019700, PVM mokėtojo kodas 521-012-09-02, įmonės kodas 011005003, įstatinis kapitalas 101 483,20 zlotų (toliau – organizatorius).
 2. Akcija yra rengiama organizatoriaus, gavusio pavedimą iš ribotos atsakomybės bendrovės „Michelin“, kurios buveinė Olštyne (adresas: ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn), įrašytos į Nacionalinio teismų registro Verslo subjektų registrą, tvarkomą Olštyno miesto apylinkės teismo VIII ūkio skyriaus, KRS numeriu 0000873572, PVM mokėtojo kodas 739-020-38-25, įmonės kodas 510008834, įstatinis kapitalas 979 920 576,00 zlotai,  esanti Skatinimo akcijos prizų teikėja (toliau vadinama – „Michelin“).
 3. Akcija yra organizuojama Lenkijos ir Lietuvos teritorijoje.
 4. Akcija yra organizuojama  nuo 2021 m. spalio mėn.  1 d. iki 2021 m. gruodžio mėn. 31 d., registruotis akcijai galima  nuo 2021 m. spalio mėn. 1 d. iki 2022 m. sausio mėn. 15d., o jei akcijos laimėjimų paraiškų fondas būtų užpildytas anksčiau, registravimosi terminas gali būti sutrumpintas.
 5. Akcijos tikslas yra „Michelin“ žieminių ir universalių 16 colių dydžio bei didesnių padangų lengviesiems automobiliams, automobiliams su visais varomaisiais ratais, taip pat komercinių automobilių 15 colių ir didesnių dydžių padangų pardavimų skatinimas (toliau vadinamų – „Michelin“ padangos).
 6. Akcijos vykdymo tikslais sąvoka 1 „Michelin“ padangų komplektas turi būti suprantama kaip 4 to paties tipo ir tos pačios serijos „Michelin“ padangų vienetai. Siekdamas išsklaidyti abejones, organizatorius informuoja, kad 1 „Michelin“ padangų komplektą gali sudaryti skirtingo dydžio padangos.

2. DALYVIAI

 1. Akcijoje gali dalyvauti:
  1. visiškai veiksnūs fiziniai asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba ekonominės veiklos vykdymo vieta yra Lenkijos arba Lietuvos teritorijoje, kurie įsigyja „Michelin“ padangas ir pasinaudoja „Michelin“ padangų montavimo paslauga stacionariose parduotuvėse, kuriose parduodamos „Michelin“ padangos ir kuriose teikiama „Michelin“ padangų montavimo paslauga, esančiose Lenkijos arba Lietuvos teritorijoje (toliau – pardavimo vietos), savo vardu ir savo sąskaita neatsižvelgiant į tai, ar asmuo įsigyja padangas kaip vartotojas ar vykdydamas savo ekonominę veiklą;
  2. visiškai veiksnūs fiziniai asmenys, kurie, būdami Lenkijos arba Lietuvos teritorijoje buveinę turinčių juridinių asmenų darbuotojais ar atstovais, įsigyja „Michelin“ padangas ir pasinaudoja „Michelin“ padangų montavimo paslauga pardavimo vietose jų atstovaujamo juridinio asmens vardu Lenkijos arba Lietuvos teritorijoje.
 2. Organizatorius nustato, kad tuo atveju, kai pirkimo sutartys sudaromos tarp pardavimo vietos ir juridinio asmens, asmeniu, atstovaujančiu juridiniam asmeniui, laikomas asmuo, pirkėjo vardu pasirašęs pirkimą paliudijančią PVM sąskaitą faktūrą, o jeigu pirkėjas PVM sąskaitos faktūros nepasirašo, juo laikomas asmuo, patvirtinęs, kad gavo įsigytas „Michelin“ padangas.
 3. Akcijoje negali dalyvauti:
  1. Organizatoriaus darbuotojai ir atstovai, įskaitant organizatoriaus ar „Michelin“ prekybos atstovus, taip pat minėtų asmenų šeimos nariai. Šeimos nariais laikomi tėvai, vaikai, broliai ir seserys, sutuoktiniai, brolių ir seserų sutuoktiniai, sutuoktinių tėvai, pusbroliai ir pusseserės bei asmenys, su kuriais sieja įvaikinimo santykiai;
  2. verslininkai, turintys automobilių parką, t. y. ir šio parko poreikiams įsigyjantys „Michelin“ padangas – virš 20 vnt., t.y. 5 komplektus.
 4. Norėdamas dalyvauti Skatinimo akcijoje asmuo, atitinkantis sąlygas, nustatytas 2 skirsnio 1 punkte, Skatinimo akcijos metu turi:
  1. vienu kartu, per laikotarpį nuo 2021 m. spalio mėn.  1 d. iki 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. , įsigyti pardavimo vietoje mažiausiai 4 to paties tipo „Michelin“ padangų vienetus (t. y. 1 „Michelin“ padangų komplektą;
  2. įsigijęs padangas, kaip nurodyta a) papunktyje, sumontuoti įsigytas „Michelin“ padangas pardavimo vietoje, kurioje jos buvo įsigytos;
  3. užsiregistruoti laikotarpiu nuo 2021 m. spalio mėn. 1 d. iki 2022 m. sausio mėn. 15 d. arba kol baigsis Akcijos prizai tinklalapyje promo.michelin.pl, skirtame dalyviams iš Lenkijos, arba tinklalapyje www.promo.michelin.lt, skirtame dalyviams iš Lietuvos (toliau – tinklalapis);
  4. registracijos metu pridėti PVM sąskaitos faktūros arba kasos kvito nuskaitytą kopiją arba nuotrauką (ir išsaugoti jų originalą arba kopiją iki Skatinimo akcijos pabaigos), patvirtinančią įsigijimą, aptariamą a papunktyje, ir montavimą, aptariamą b papunktyje, ir kurioje nurodytas bent 1 „Michelin“ padangų komplekto įsigijimas bei įsigyto 1 „Michelin“ padangų komplekto montavimas ir tai, kad įsigijimas bei montavimas įvyko laikotarpiu nuo 2021 m. spalio mėn. 1 d.  iki 2021 m. gruodžio mėn. 31.
 5. Dalyvauti Skatinimo akcijoje leidžia vienkartinis 1 „Michelin“ padangų komplekto įsigijimas ir sumontavimas. Taisyklių prasme vienkartiniu įsigijimu ir sumontavimu yra laikomas įsigijimas ir sumontavimas, patvirtintas vienu kasos aparato kvitu arba viena PVM sąskaita faktūra.
 6. Registruodamasis tinklalapyje, akcijoje dalyvaujantis asmuo (toliau – dalyvis) privalo:
  1. susipažinti ir sutikti su nuostatais;
  2. sutikti su asmens duomenų tvarkymu, kurį duomenų administratorius atliks Skatinimo akcijos vykdymo tikslais;
  3. pateikti savo vardą ir pavardę, el. pašto adresą, tikslų gyvenamosios vietos adresą (gatvę, namo / buto numerį, pašto kodą, vietovę) bei mob. tel. Nr.;
  4. pateikti pardavimo vietos, kurioje buvo įsigytos ir sumontuotos „Michelin“ padangos, pavadinimą bei tikslų adresą;
  5. naudodamas tinklalapio programą persiųsti nuskaitytą sąskaitos faktūros arba kasos aparato kvito kopiją, patvirtinančią įsigijimą ir montavimą, aptariamą 2 skirsnio 4 a) ir b) punkte bei 2 skirsnio 5 punkte. Organizatorius pažymi, kad tinklalapio programa priima priedus tokiu formatu: JPG, BMP, GIF, PNG, TIF arba PDF, ne didesnius nei 5 MB. Nebus galima persiųsti didesnių nei 5 MB priedų.
 7. „Michelin“ ir organizatorius nėra atsakingi už Skatinimo akcijoje dalyvauti siekiančio asmens neteisingų ar neišsamių asmens duomenų pateikimą. „Michelin“ ir organizatorius taip pat neprisiima atsakomybės už tinklalapyje netinkamai užpildytas formas.
 8. Įsigijus ir sumontavus padangas, kaip nurodyta 2 skirsnio 4 a) ir b) punkte bei 2 skirsnio 5 punkte, Skatinimo akcijoje galima dalyvauti tik vieną kartą. Dar kartą įsigijęs „Michelin“ padangas pagal 2 skirsnio 4 a) ir b) punkto bei 2 skirsnio 5 punkto sąlygas, dalyvis negali dar kartą dalyvauti Skatinimo akcijoje. Todėl organizatorius informuoja, kad Dalyvis savo pirkimus gali registruoti Akcijai daugiausia 5 (penkis) kartus ir gauti daugiausiai 5 (penkis) prizus, jei nedeklaruoja didesnio skaičiaus nei penkių Michelin padangų pirkimų.
 9. Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas, kartu tai ir sutikimas su Nuostatų sąlygomis.
 10. Dalyvis diskvalifikuojamas ir pašalinamas iš Skatinimo akcijos tuo atveju, jei savo veiksmais jis pažeidžia Nuostatų sąlygas, gerus papročius ir visuomeninio bendrabūvio taisykles. Tokiu atveju dalyvis netenka ir teisės į prizą.
 11. Jei organizatorius turės pagrįstų įtarimų dėl persiųsto kvito arba PVM sąskaitos faktūros autentiškumo, dalyvis gali būti pašalintas iš Akcijos ir netekti teisės į prizą.

3. KONKURSO IR PRIZŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 1. Organizatorius skirs 4 000 (keturis tūkstančius) prizų – nevardinių išankstinio mokėjimo „Mastercard“ kortelių – prieigos prie elektroninių pinigų priemonių, išduodamų įmonės „Edenred Polska Sp. z o.o.“, kurios pagrindinė būstinė yra Varšuvoje, bendradarbiaujančios su „PrePay Technologies Limited“, kurių vertė yra:
  1. 100 zl. (šimtas zlotų) / 25 eur. (dvidešimt penki eurai), jei buvo įsigytos ir sumontuotos nuo 15 iki 17 colių „Michelin“ padangos;
  2. 200 zl. (du šimtai zlotų) / 50 eur. (penkiasdešimt eurų), jei buvo įsigytos ir sumontuotos 18 colių bei didesnės „Michelin“ padangos;
   – toliau „prizas“ arba kartu „prizai“, su sąlyga, kad prizas dalyviams iš Lietuvos bus įskaitytas Lenkijos valiuta, pridedant 2,5 proc. prizo vertės kaip prizo sumos konvertavimo į eurus mokestį.
 2. Prizai suteikia teisę atlikti mokėjimo operacijas degalinėse, kuriose yra mokėjimo terminalas, priimantis operacijas „Mastercard“ kortelėmis, su priskirtu degalinės MCC kodu. Prizo panaudojimo sąlygos yra nurodytos taisyklėse, kuriose pateikiamos kortelių naudojimo sąlygos ir kurios sudaro Taisyklių 1 priedą.
 3. Organizatorius praneša apie pagrindines prizo naudojimo sąlygas:
  1. Prizų galiojimo terminas nurodytas priekinėje kortelės dalyje;
  2. kortele galima mokėti tik degalinėse, kuriose dirba degalinės darbuotojai; nebus įmanoma naudotis kortele savitarnos degalinėse;
  3. kortele galima mokėti tik degalinėse, kuriose yra mokėjimo terminalas;
  4. kortele galima padengti bet kokią sumą, neviršijančią kortelėje turimų lėšų sumos;
  5. jei mokėtina suma yra didesnė už kortelės likutį, reikia informuoti kasininką, kokią sumą dalyvis nori padengti kortele, o likusią dalį dalyvis privalo sumokėti grynaisiais.
 4. Prizus gauna dalyviai, teisingai užsiregistravę tinklalapyje, kaip nurodyta Taisyklių 2 skirsnio 4 c) ir d) punktuose, kol nepasibaigs 1 punkte nurodytas prizų skaičius.
 5. Prizus išduos:
  1. tiesiogiai pardavimo punktai, kuriuose kaip Dalyvis pirkote ir montavote Michelin padangas pagal Taisyklių sąlygas, su išlyga, kad prizas negalios, kol Dalyvis jo tinkamai neįregistruos tinklalapyje ir organizatorius nepatikrins – ar Dalyvis atitinka Akcijos sąlygas. Prizą aktyvuoja organizatorius;
  2. arba organizatorius, kuris savo lėšomis perves Prizą registracijos metu tinklalapyje Dalyvio nurodytu adresu, ne vėliau nei iki 2022 m. sausio mėn.  31 d.
 6. Organizatoriaus įgalioti prizų gavimui ir (arba) aktyvavimui asmenys bus informuoti apie Prizą el. laišku, siunčiamu registracijos metu tinklalapyje Dalyvio nurodytu adresu, iki 2021 m. sausio mėn. 31 d. Organizatorius turės teisę papildomai telefonu informuoti Dalyvį apie Prizo aktyvavimą, skambindamas registracijos metu tinklalapyje Dalyvio nurodytu telefonu. „Michelin“ ir organizatorius nėra atsakingi už Skatinimo akcijoje dalyvauti siekiančio asmens neteisingų ar neišsamių asmens duomenų pateikimą. „Michelin“ ir organizatorius taip pat neprisiima atsakomybės už tinklalapyje netinkamai užpildytas formas.
 7. Jei prizų gavėjai neatitinka Taisyklių sąlygų, jie praranda teisę į prizą.
 8. Skatinimo akcijos prizai į pinigus ar kitos rūšies prizą nekeičiami.
 9. Skatinimo akcijos dalyviai negali perleisti savo teisės gauti prizą trečiajam asmeniui.
 10. Prizai bus įteikti dalyviams laikantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų.
 11. Organizatorius praneša, kad fiziniai asmenys, dalyvaujantys Skatinimo akcijoje kaip vartotojai, yra atleidžiami nuo pajamų mokesčio nuo Skatinimo akcijoje gauto prizo, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 40 p. Jei fizinis asmuo „Michelin“ padangas įsigytų kaip juridinio asmens atstovas, Skatinimo akcijoje gautam prizui pajamų mokesčio lengvata nebūtų taikoma. Tokiu atveju gautam prizui būtų taikomos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 4 ir 5 str. nuostatos.

4. SKUNDŲ TEIKIMAS

 1. Skundą dėl Skatinimo akcijos eigos ir Prizų įteikimo galima pateikti raštu, siunčiant registruotąjį laišką organizatoriaus adresu, per 14 dienų, su prierašu „Specialioji Michelin akcija – Žiema 2021– skundas“ arba siunčiant el. laišką adresu michelin@publicis.pl , laiško temoje nurodant „Specialioji Michelin akcija – Žiema 2021“ – skundas“. Ar laikytasi termino, nustatyto skundui pateikti, sprendžiama pagal registruotojo laiško su skundu arba el. laiško išsiuntimo datą.
 2. Teisę pateikti skundą dėl Skatinimo akcijos eigos turi tik Skatinimo akcijos dalyviai.
 3. Raštu pateiktame skunde būtina nurodyti dalyvio vardą ir pavardę, tikslų adresą korespondencijai gauti bei aprašyti ir nurodyti skundo priežastis.
 4. 1 punkte minėtus skundus organizatorius išnagrinėja per 30 dienų nuo jų gavimo dienos.
 5. Dalyviui apie organizatoriaus sprendimą pranešama registruotuoju laišku, siunčiamu dalyvio skunde nurodytu adresu, per 7 dienas nuo skundo išnagrinėjimo dienos.

5. ASMENS DUOMENYS

 1. Dalyvių asmens duomenys, pateikti registracijos metu, bus tvarkomi asmens duomenų administratoriaus pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, gavus dėl to dalyvio sutikimą, Skatinimo akcijos vykdymo tikslais, įskaitant prizų, į kuriuos dalyviai turės teisę Taisyklėse numatytomis sąlygomis, pristatymą, susisiekimą, įskaitant skambinimą telefonu, su dalyviu siekiant patikrinti „Michelin“ padangų įsigijimą ir montavimą, susisiekimą, įskaitant skambinimą telefonu, su dalyviu siekiant patikrinti registracijos metu pateiktus duomenis, kurie yra būtini prizams perduoti ir galimiems skundams nagrinėti bei mokesčiams apskaičiuoti, kaip numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 dalies a punkte.
 2. Dalyvių asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi tikslais, susijusiais su teisėtais asmens duomenų valdytojo interesais, t. y. informacijos archyvavimo tikslais (įrodymams), jei atsirastų teisinis poreikis įrodyti faktus, siekiant pateikti ar pagrįsti reikalavimą ar apsiginti nuo galimų ieškinių, taip pat siekiant ištirti klientų pasitenkinimą ir nustatyti paslaugų kokybę, kaip numatyta Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatose, t. y. 6 str. 1 d. f).
 3. Bus tvarkomi šie Dalyvių asmens duomenys:
  • vardas ir pavardė;
  • el. pašto adresas;
  • telefono numeris;
  • ūkinės veiklos vykdymo adresas, kai ūkinę veiklą vykdo fiziniai asmenys;
  • pavadinimas, kai ūkinę veiklą vykdo fiziniai asmenys;
  • mokesčių mokėtojo numeris, kai ūkinę veiklą vykdo fiziniai asmenys;
  • kiti duomenys, nurodomi sąskaitose arba PVM faktūrose, kuriomis dokumentuojama teisė dalyvauti Akcijoje.
 4. Dalyvis taip pat gali sutikti registracijos metu pateiktu el. pašto adresu gauti „Michelin“ komercinę informaciją, kaip numatyta Įstatymo dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu 1 d. 10 p.
 5. Asmens duomenų valdytojas yra ribotos atsakomybės bendrovė „Michelin“, kurios buveinė Olštyne, ul. Leonharda g. 9, 10-454, Olštyno m. apylinkės teismo registruota Nacionalinio teismų registro Verslo subjektų registre KRS numeriu 873572.
 6. Asmens duomenų saugos inspektoriaus kontaktai
  El. paštas: KONTAKT_IODO@michelin.com.
 7. Dalyvių asmens duomenys bus saugomi visą Skatinimo akcijos laikotarpį, įskaitant laikotarpį, reikalingą galimiems dalyvių skundams nagrinėti, arba tol, kol dalyvis nepareikš prieštaravimo dėl jo duomenų tvarkymo arba kol jis neatšauks sutikimo dėl savo asmens duomenis tvarkymo.
 8. Dalyvio asmens duomenų suteikimas siekiant dalyvauti Skatinimo akcijoje yra savanoriškas, tačiau taip pat yra būtinas siekiant dalyvauti Skatinimo akcijoje ir gauti prizus Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
 9. Todėl Michelin informuoja – Akcijos dalyvių asmens duomenys gali būti perduodami kitiems Michelin Grupės nariams, laikantis įpareigojančių korporatyvinių grupės taisyklių, privalomų visoms Michelin Grupės įmonėms. Be to, „Michelin“ praneša, kad dalyvių asmens duomenys gali būti atskleidžiami remiantis atitinkamu susitarimu dėl asmens duomenų perdavimo tvarkyti ribotos atsakomybės bendrovei „Publicis“, kurios buveinė Varšuvoje (ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa), pirmiau nurodytais atvejais ir tikslais. Patikėjus tvarkyti asmens duomenis bus atsižvelgiama į būtinas saugumo priemones.
 10. Asmens duomenys nebus perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų.
 11. „Michelin“ informuoja apie šias dalyvių teises, susijusias su jų asmens duomenų tvarkymu:
  1. teisę į prieigą prie savo asmens duomenų ir jų kopijos gavimą;
  2. teisę pataisyti savo duomenis;
  3. teisę pašalinti duomenis, jei dalyvis mano, kad nėra pagrindų, kuriais remdamasi „Michelin“ tvarkytų jo duomenis;
  4. teisę apriboti duomenų tvarkymą – dalyvis gali reikalauti, kad „Michelin“ apribotų duomenų tvarkymą, t. y., kad duomenys būtų tik saugomi, o bet kokia veikla būtų suderinta su dalyviu, jei dalyvis mano, kad „Michelin“ turimi duomenys yra neteisingi arba tvarkomi be teisinio pagrindo, ar nenori, kad duomenys būtų pašalinti, nes jų reikia reikalavimų pateikimui, pagrindimui ar gynimui arba jų reikia prieštaravimo pateikimo laikotarpiu;
  5. teisę į duomenų perdavimą, t. y. gauti iš „Michelin“ visuotinai naudojamame mašininio skaitymo formate struktūrizuotus dalyvio asmens duomenis, pateiktus „Michelin“ dalyvaujant Skatinimo akcijoje, taip pat reikalauti, kad „Michelin“ persiųstų duomenis tiesiogiai kitam dalyvio nurodytam subjektui, jei tai techniškai įmanoma;
  6. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu dėl ypatingos dalyvio situacijos, nebent „Michelin“ įrodytų, kad duomenų tvarkymo pagrindai yra viršesni už dalyvio teises arba kad duomenys yra reikalingi „Michelin“ savo reikalavimų pateikimui, pagrindimui ar ginimui;
  7. teisę atsiimti sutikimą bet kuriuo momentu, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 12. Be to, „Michelin“ primena apie teisę pateikti skundą duomenų apsaugos inspekcijos pirmininkui arba kitai kompetentingai asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei dalyvis mano, kad su juo susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia įstatymus, įskaitant Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą.
 13. Dėl savo teisių įgyvendinimo, prašome pageidavimus siųsti el. paštu: KONTAKT_IODO@michelin.com. „Michelin“ turi teisę imtis veiksmų, kad identifikuotų asmenį, prieš jai naudojantis savo teisėmis.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visus ginčus dėl įsipareigojimų, susijusių su Skatinimo akcija, vykdymo spręs kompetentingas bendrosios teisenos teismas.
 2. Skatinimo akcija rengiama ir Lenkijos dalyvių teisės bei pareigos nustatomos pagal Lenkijos įstatymus, o dalyvių iš Lietuvos – pagal Lietuvos įstatymus.
 3. Organizatorius turės teisę keisti Taisykles taip, kad Akcija galėtų būti pratęsta arba sutrumpinta, arba kad laimėjimų suma galėtų būti padidinta, su sąlyga, kad Dalyvių įgytos teisės būtų išlaikytos, o organizatorius apie tai informuos savo interneto svetainėje mažiausiai prieš 3 dienas iki planuojamų pakeitimų.
 4. Skatinimo akcijos taisyklės nustatytos išimtinai Taisyklėse ir privalomuose taikyti teisės aktuose. Visa populiarinimo ir reklaminė medžiaga yra informacinio pobūdžio.
 5. Toliau pateiktas priedas sudaro sudėtinę Taisyklių dalį: Įmonės „Edenred Polska Sp. z o.o.“ išduodamų „Mastercard“ išankstinio mokėjimo kortelių naudojimo sąlygos.
 6. Akcijos metu Taisykles galima gauti organizatoriaus buveinėje, ribotos atsakomybės bendrovės „Michelin Polska“ Prekybos direkcijos buveinėje, kuri yra Varšuvoje, adresu ul. Domaniewska 28, 02-672, taip pat interneto svetainėje.

 

Nuostatų 1 priedas

Prieš pradėdami Kortelės naudojimą, įdėmiai perskaitykite Sąlygas. Sąlygose aprašytos Kortelės naudojimo sąlygos. Kortelės naudojimas reiškia, kad Naudotojas priima šias sąlygas. Jei Naudotojui sunku suprasti šias sąlygas arba jei jis nesutinka su jomis, prašome kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių.

1. SĄVOKOS

Akceptantas – mažmeninės prekybos punktas, asmuo arba įmonė, priimanti Mastercard ženklu pažymėtas Korteles.
Prieinamas likutis – Kortelėje esančių lėšų suma, kurią galima naudoti.
Edenred – „Edenred Polska“ Sp. z o. o., Lenkijoje registruota įmonė KRS Nr. 0000116438, kurios būstinės adresas yra: ul. Rozbrat 44a, 00-419 Varšuva, Lenkija.
Kortelė – bevardė apmokėta iš anksto Mastercard rūšies Kortelė, kurią išdavė PPT bendradarbiaudama su Edenred, kuri yra Elektroninių pinigų pasiekimo instrumentas.
CVC kodas – su Kortele susietas patvirtinantis kodas esantis kitoje Kortelės pusėje, skirtas Mokėjimų internete patvirtinimui.
Kontragentas – ūkinis subjektas ar įstaiga, išdavusioji įgaliotam Naudotojui iš Edenred gautą Kortelę.
Aiškinamasis raštas – prie Kortelės pridedamas aiškinamasis raštas.
Mastercard® – Mastercard International Incorporated, adresas: 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577 USA.
Kortelės numeris – 16-kos skaičių numeris patalpintas Kortelės priekyje.
Serijinis Kortelės numeris – 10-ies skaičių numeris patalpintas Kortelės antroje pusėje, virš magnetinės juostelės.
Klientų aptarnavimas – kontaktinis centras užsiimantis klausimais, pasiūlymais ir skundais, susijusiais su Kortelės naudojimu.
Visa nurašyta suma –  visa pinigų pervedimo operacijos suma, su jos mokesčiais, atlyginimu ir komisiniais, jei taikoma.
Elektroniniai pinigai – su kortele susieti Elektroniniai pinigai.
PPT – PrePay Technologies Limited, Anglijoje ir Velse registruota bendrovė Nr. 04008083, su kuria galima susisiekti adresu PO BOX 3371, Swindon, SN5 7WJ.
Sąskaita – su Kortele susieta Elektroninė sąskaita.
Sąlygos – šios Sąlygos ir jų vėlesni pakeitimai.
Internetinis puslapis – myedenred.pl internetinis puslapis, kuriame Naudotojai gali gauti su Kortele susijusią informaciją ir susipažinti su naujausia Sąlygų versija.
POS terminalas – elektroninis įtaisas leidžiantis Naudotojui atlikti pinigų mokėjimo pervedimu operacijas prekybos ir paslaugų vietose.
Pinigų pervedimo operacija – mokėjimas Kortele panaudojant POS terminalą arba interneto tinklą. 
Naudotojas – fizinis asmuo, pripažįstamas turinčiu Kontragento suteiktą teisę naudoti kortelę.
Mastercard aptarnavimo ženklas – Mastercard International Incorporated ženklas, rodantis, kad šiame paslaugų ar prekybos taške priimami mokėjimai šia Kortele.
PIN – asmeninis 4 skaitmenų identifikavimo kodas;

2. KORTELĖS SĄLYGOS

 1. Kortelę išdavė PPT, pagal Mastercard International Incorporatedlicenciją. Kortelė yra Elektroninių pinigų instrumentas. Su Kortele susietus Elektroninius pinigus nominuotus Lenkijos zlotais tiekia PPT. PPT veiklą Elektroninių pinigų tiekimo srityje reglamentuoja D. Britanijos Finansų priežiūros įstaiga – FCA. Iš Kortelės naudojimo kylančias Naudotojo teises ir pareigas nustato Sąlygos. Naudotojai neturi jokių teisių į Mastercard International Incorporatedir jos partnerius. Jei Naudotojas patiria kokių nors sunkumų naudodamas Kortelę, jis privalo kreiptis į Klientų aptarnavimo tarnybą arba į Kortelę jam išdavusį Kontragentą. Edenred pripažįsta Naudotojo teisę naudotis Elektroniniais pinigais prieinamo Kortelės likučio ribose. Visos teisės, įskaitant juridines, susijusios su Elektroniniais pinigais priklauso Edenred ir nepereina Naudotojui. Kortelė išlieka ją išdavusios PPT nuosavybe.

3. KORTELĖS IŠDAVIMAS IR AKTYVAVIMAS

 1. Kortelę įgaliotam Vartotojui išduoda Kontrahentas.
 2. Kortelę gavęs Vartotojas privalo nedelsdamas joje pasirašyti ir aktyvinti vienu iš toliau nurodytų būdų:
  1. skambinti numeriu +48 22 481 39 08 ir sekti pateikiamus pranešimus, kuriais vadovaujantis galima savarankiškai nustatyti keturių skaitmenų PIN kodą,
  2. 3.2.2 registruotis arba prisijungti prie myedenred.pl tinklalapio ir sekti ekrane rodomus pranešimus, kuriais vadovaujantis Kortelė aktyvinama ir Vartotojas sužino savo PIN kodą.
 3. PIN kodą būtina įsiminti. Vartotojas neturėtų niekada užrašyti ir atskleisti PIN kodo jokiam kitam asmeniui ar suvesti PIN kodą taip, kad jį matytų kiti asmenys. PPT neatskleidžia PIN kodo jokiai trečiajai šaliai. PIN kodą pamiršęs Vartotojas gali jį sužinoti:
  1. prisijungęs prie tinklalapio myedenred.pl, pasirinkęs kortelę „Mano kortelės“ ir parinktį „Pamirštas PIN“,
  2. paskambinęs automatinei pagalbai telefonu numeriu +48 22 481 39 08.
 4. Vartotojas gali pakeisti PIN kodą paskambinęs automatinei pagalbai telefonu numeriu +48 22 481 39 08. Vartotojas neturėtų nustatyti PIN kodo, kurį galima lengvai atspėti.
 5. Vartotojas privalo registruoti Kortelę tinklalapyje myedenred.pl. Tai leidžia naudotis internetinėmis paslaugomis, įskaitant pamestos ar pavogtos Kortelės blokavimą visą parą 365 dienas per metus.

4. KORTELĖS NAUDOJIMAS

 1. Kortele galima naudotis visame pasaulyje, Mastercard ženklu pažymėtose Kortelės priėmimo vietose. Pagal jose nurodytą tvarką Naudotojas gali atlikti iš Kontragento gautų pinigų pervedimus arba pasinaudoti interneto puslapio myedenred.pl. paslauga.
 2. Kad pervedimą PPT pripažintų teisėtu, Naudotojas turi kiekvieną pinigų pervedimą patvirtinti CVC kodu arba parašu.
 3. Kad PPT pripažintų Sandorį teisėtu, Vartotojas privalo kiekvieną Sandorį autorizuoti PIN kodu, CVC kodu arba parašu.
 4. Kortelė yra išankstinio apmokėjimo. Tai reiškia, kad Išlaidų suma atskaičiuojama nuo Prieinamo likučio. Pinigų pervedimas bus patvirtintas, jei Visa išlaidų suma bus mažesnė nei Prieinamas Kortelės likutis. Naudotojas neturi vykdyti pinigų pervedimų, kurių Visa išlaidų suma būtų didesnė nei Prieinamas Kortelės likutis, taip pat pasibaigus Kortelės galiojimo laikui. Jei dėl kokios nors priežasties įvyktų didesnės sumos pervedimas nei Prieinamas Kortelės likutis, Naudotojas privalės per 14 dienų nuo sąskaitos-faktūros gavimo sugrąžinti bendrovei Edenred sumą, kuria viršytas Prieinamas Kortelės likutis. Jei Naudotojas tokios sumos nesumokėtų, Edenred turės teisę atlikti visus būtinuosius veiksmus, įskaitant juridinius, kad išieškotų tokią sumą.
 5. Naudotojas gali patikrinti Prieinamo Kortelės likučio sumą bet kuriuo metu, paskambinęs telefonu į automatinę tarnybą numeriu +48 22 481 39 08, arba interneto puslapyje myedenred.pl, arba per mobiliąją programėlę Twoja Karta.
 6. Esant kai kurioms aplinkybėms Akceptantai reikalauja, kad Naudotojo Prieinamo Kortelės likučio suma būtų didesnė nei numatyto pinigų pervedimo suma. Iš Naudotojo Kortelės sąskaitos bus nuskaityta tik faktinė ir galutinė patvirtinto pinigų pervedimo suma.
 7. Naudojantis Kortele lėktuvuose, laivuose ir traukiniuose, Akceptantai ne visuomet galės patvirtinti pinigų pervedimą, jei interneto režimu negaus patvirtinimo iš PPT.
 8. Kortelės negalima naudoti savitarnos kasose ir savitarnos degalinėse. Mokėjimus Kortele galima atlikti kasoje, per kasininką.
 9. POS terminaluose viršutinė pervedamo pinigų kiekio riba yra 10 000 Lenkijos zlotų.
 10. Už Prieinamo Kortelės likučio sumą palūkanos nemokamos.

5. KORTELĖS GALIOJIMO TERMINAS

 1. Kortelės galiojimo terminas yra atspausdintas Kortelės priekinėje pusėje. Naudotojas nebegalės naudotis Kortele praėjus šiai datai ir nebegalės atlikti jokių piniginių pervedimų.
 2. Prieinamas Kortelės likutis po Kortelės galiojimo pasibaigimo nebus grąžinamas Naudotojui.

6. ATSAKOMYBĖ IR PATVIRTINIMAI

 1. PPT gali apriboti arba atsisakyti patvirtinti veiksmus Kortele, jei Kortelės naudojimas pažeidžia ar gali pažeisti Sąlygas, arba jei PPT turi pagrindo manyti ar įtaria, kad Naudotojas ar tretysis asmuo padarė ar galėtų padaryti su Kortelės naudojimu susijusį pažeidimą ar nusikaltimą.
 2. Jei kiltų poreikis ištirti Kortele padarytus pinigų pervedimus, Naudotojas privalės bendradarbiauti su PPT ar kita įgaliota įstaiga, jei to bus pareikalauta.
 3. Vartotojas niekada neturėtų: leisti naudoti Kortelę kitam asmeniui, užrašyti PIN kodą arba saugoti jį kartu su Kortele; atskleisti arba kitaip suteikti PIN kodą kitam asmeniui, žodžiu ar suvesdamas jį taip, kad kiti matytų. Naudotojas taip pat privalo nelaikyti Kortelės su aktyvinimo kodu, kuris pateikiamas Pradiniame pranešime.
 4. Naudotojas atsako už visus Sandorius, kurie autorizuojami parašu, PIN kodu, CVC kodu arba priartinus mobilųjį įrenginį, pvz., telefoną, prie POS terminalo bekontakčio skaitytuvo.
 5. Naudotojas įsipareigoja neperduoti Kortelės tretiesiems asmenims už užmokestį arba nemokamai.
 6. Naudotojas atleidžia nuo atsakomybės PPT dėl bet kurių jos juridinių veiksmų padarytų siekiant Sąlygų įvykdymo ir susijusių su bet kuriais Naudotojo padarytais šių sąlygų pažeidimais arba dėl netinkamo naudojimosi Kortele.
 7. Naudotojas įsipareigoja nenaudoti Kortelės su virtualiomis valiutomis (pvz. Bitcoin) susijusiai veiklai, taip pat neperduoti jos asmenims, apie kuriuos žino ar turėtų žinoti, kad jie mokėjimų korteles naudoja ar naudos prekybai virtualia valiuta. Edenred blokuos korteles, jei jos naudojamos su virtualios valiutos prekyba susijusiems tikslams.

7. KORTELĖS PAMETIMAS, VAGYSTĖ AR SUGADINIMAS

 1. Pametus, pavogus, įvykus sukčiavimui ar kitu neįgalioto Kortelės panaudojimo atveju, arba jei Kortelė pažeista ar netinkamai veikia, Naudotojas privalo nedelsdamas pranešti Klientų aptarnavimo tarnybai. Iš Naudotojo bus paprašyta nurodyti Kortelės numerį ir kitus identifikavimui reikalingus duomenis. Be to, Naudotojas pats gali užblokuoti Kortelę interneto puslapyje myedenred.pl arba per mobiliąją programėlę Twoja Karta.
 2. Tuo atveju, jei Naudotojas praneša Klientų aptarnavimo tarnybai apie kortelės pametimą ar vagystę, Naudotojo atsakomybė dėl galimų nuostolių sieks iki 150 eurų, išreikštų Lenkijos zlotais, už operacijas atliktas be jo žinios iki pranešimo Klientų tarnybai.
 3. Jei pranešimas bus pateiktas kaip nurodyta 7.1. punkte, išskyrus 7.4. punkto aplinkybes, Naudotojas nebus atsakingas už nuostolius, atsiradusius po pranešimo apie prarastą ar pavogtą Kortelę pateikimo Klientų tarnybai. Tuo atveju, jei Kortelėje yra Prieinamas likutis, Naudotojas gali kreiptis į Edenred dėl Kortelės dublikato išdavimo, o PPT perves į dublikatą Prieinamą likutį, atėmus mokestį už naujos Kortelės išdavimą, pagal įkainių lentelę ( žr. 9 punktą).
 4. Jei būtų įtarimų, kad įvykis, apie kurį pranešta, kilo Naudotojui pažeidus Sąlygas, dėl didelio nerūpestingumo, arba kils įtarimų dėl sukčiavimo ar netinkamo elgesio, – Naudotojas taps atsakingu už bet kurią žalą.

8. KITOMIS VALIUTOMIS ATLIEKAMI PERVEDIMAI

 1. Jei pinigų pervedimas atliekamas kita nei Lenkijos zlotų valiuta, Kortelės sąskaitoje išleista suma bus PPT perskaičiuota į Lenkijos zlotus pagal tokio pinigų pervedimo dienos kitos valiutos kursą. Perskaičiavimui bus naudojamas Mastercard nustatytas kursas, kuris skelbiamas kasdien, nuo pirmadienio iki penktadienio vakaro, o valiutų kurso pasikeitimai bus pritaikomi nedelsiant. Keitimo kursai gali svyruoti ir pasikeisti per laikotarpį nuo pinigų pervedimo padarymo ir pervedimo sumos atėmimo iš Prieinamo likučio sumos. Pinigų pervedimams kitomis valiutomis taip pat taikomas mokestis (žr. lentelėje žemiau).

9. MOKESČIAI

 1. Kortelei taikomi šie mokesčiai:

Mokestis už valiutavimą

2,5 %

Mokestis už Kortelės dublikatą

20,00 PLN 

10. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 1. Jei Naudotojas turi pagrindo įtarti, kad pinigų pervedimas, kuriam panaudota Kortelė, buvo nepatvirtintas arba tapo klaidingai atvaizduotas Kortelės sąskaitoje, jo prašymu atliekamas Kortelės sąskaitos ir pinigų pervedimo aplinkybių tyrimas.
 2. Jei Edenred įsitikins, kad Naudotojas pinigų pervedimo nepatvirtino, tuomet grąžins pervedimo sumą kartu su susijusiais mokesčiais ir tolesnių prievolių Naudotojui neturės. Naudotojo gali būti prašoma dėl ginčytino pinigų pervedimo susisiekti su atitinkamomis įstaigomis.
 3. Iki nagrinėjimo pabaigos ginčytina suma bus neprieinama. Visais atvejais ginčytino pervedimo suma vėliau galės būti išskaičiuota iš prieinamo likučio, jei PPT gauta informacija patvirtins tokio pervedimo teisėtumą.
 4. PPT turi teisę atsisakyti grąžinti Naudotojui pervestą sumą, jei PPT nuomone jis veikė ne pagal Sąlygas, taip pat pranešti apie sukčiavimo požymių turinčius veiksmus teisėsaugos įstaigoms.

11. SĄLYGŲ PAKEITIMAI

 1. PPT gali keisti sąlygas bet kuriuo metu ir dėl bet kurios priežasties, atnaujintą Sąlygų tekstą patalpindama interneto puslapyje.
 2. Bet kuris Sąlygų neatitikimas įstatymams ištaisomas ir traktuojamas taip, kad faktiškai atitiktų galiojančius įstatymų reikalavimus.
 3. Edenred informuos Naudotoją apie atnaujintos Sąlygų versijos patalpinimą interneto puslapyje ne vėliau nei per 14 kalendorinių dienų nuo pakeitimų padarymo. Kol Naudotojas naudojasi Kortele, jis sutinka laikyti Sąlygų pakeitimus įpareigojančiais.

12. KORTELĖS BLOKAVIMAS

 1. Jei Edenred informuoja PPT, kad Naudotojas neteko teisės naudotis Kortele dėl bet kurios priežasties, Kortelė nedelsiant blokuojama, o Prieinamas likutis tampa neprieinamu.
 2. Kortelė gali būti blokuojama bet kuriuo metu, nedelsiant (iki ginčo išsprendimo momento), jei Naudotojas pažeistų Sąlygas arba kiltų įtarimų, kad Naudotojas naudojo ar ketino naudoti Kortelę netinkamu būdu, esant sukčiavimo požymių, nesilaikant įstatymų, arba jei PPT negalėtų apdoroti Naudotojo pervedimų dėl trečių asmenų veikimo. Tokiomis aplinkybėmis Prieinamo likučio naudojimas bus negalimas.

13. PPT ATSAKOMYBĖ

 1. PPT atsakomybei taikomos šios išimtys ir ribojimai:
  1. dėl įsipareigojimų nevykdymo, kylančio iš už PPT kontrolės ribų, įskaitant kompiuterinių ar telekomunikacijų tinklų bei duomenų apdorojimo sistemų avarijas;
  2. dėl Kortelės defektų, atsakomybė bus ribota iki Kortelės pakeitimo nauja;
  3. dėl pasekmių kai ne dėl PPT kaltės negalima atlikti pinigų pervedimo naudojant Kortelę;
  4. visais kitais atvejais, nuo įvykio pradžios, PPT atsakomybė bus ribojama iki paskutinio Prieinamo likučio Kortelėje

14. NAUDOTOJO DUOMENYS

 1. Priimdamas Sąlygas, Naudotojas išreiškia sutikimą, kad Edenred perduotų asmens duomenis į PPT, kuri apdoros Naudotojo asmens duomenis Pinigų pervedimo įvykdymo tikslu, statistiniams ir analitiniams tyrimams; Edenred gali perduoti Naudotojo pateiktus duomenis, būtent: vardo, pavardės, adreso, vietovės, valstybės, pašto kodo, el. pašto adreso, telefono duomenis; visi asmens duomenys bus apdorojami pagal galiojančius Duomenų apdorojimą reguliuojančius įstatymus ir taisykles, tarp jų pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos apdorojant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų perdavimo, bei dėl direktyvos 95/46/WE panaikinimo (bendrosios duomenų apsaugos nuostatos);
 2. Tiek, kiek reikalauja įstatymai, Naudotojo asmens duomenys be jo aiškaus sutikimo nebus perduodami kitiems asmenims, išskyrus Edenred ir jo tiekėjams, įskaitant Mastercard International Incorporated ir jos partnerius, tam kad pinigų pervedimai būtų įvykdomi bei statistinių ir analitinių tyrimų reikmėms.

15. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Jei kuri Sąlygų nuostata būtų pripažinta nevykdytina ar neatitinkanti įstatymų, kitos nuostatos liks galioti visa apimtimi.
 2. Jei nenurodyta kitaip, bet kuri trečioji šalis, neesanti Sąlygų šalimi, neturi teisės siekti bet kurių Sąlygų nuostatų įgyvendinimo, o Mastercard International Incorporated ir jos veiklos partneriai gali vykdyti bet kurias Sąlygų nuostatas.
 3. Sąlygos parengtos pagal Lenkijos teisę, o Naudotojas sutinka su išskirtine Lenkijos teismų jurisdikcija. Mastercard ir Mastercard ženklas yra registruoti prekiniai Mastercard International Incorporated ženklai.