Michelin

Registracijos forma

  • 1 žingsnis

    Patvirtinti, kad susipažinote su taisyklėmis
  • 2 žingsnis

    Pirkimo dokumentas
  • 3 žingsnis

    Adreso duomenys

Patvirtinti, kad susipažinote su taisyklėmis

* Būtina užpildyti

ATSIMINKITE

Asmens duomenų valdytojas yra „Michelin Polska sp. z o. o.“, kurios buveinė yra Olštyne, 10-450 Olsztyn, ul. Leonharda 9.

Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, juos taisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, perkelti ir nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi. Taip pat turite teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui. Teisėms, susijusioms su asmens duomenimis, įgyvendinti būtina susisiekti su „Michelin Polska sp. z o. o.“ Komercijos direkcija Varšuvoje, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, Dział Marketingu.

Turite abejonių dėl registracijos?

Parašykite mums michelin@publicis.pl