Michelin

Sąlygos

Svetainę sukūrė:

MICHELIN POLSKA Sp. z o.o.
ul. Leonharda 9, 10-454, Olštynas, Lenkija
Nr. 0000873572
979 920 576,00 Lenkijos zlotų įstatinis apmokėtasis kapitalas.
Mokesčių mokėtojo kodas: 739-020-38-25
Telefonas +48 89 539 40 00
Faksas +48 89 539 44 09

Svetainės priegloba:

artegence Sp. z o.o.
Wołoska 9A
02-583 Warszawa
Polska
Tel: +48 22 380 13 13

IT pagalba:

artegence Sp. z o.o.
Wołoska 9A
02-583 Warszawa
Polska
Tel: +48 22 380 13 13

Prieš pradėdami naršyti svetainėje, įdėmiai perskaitykite šią teisinę informaciją.

„Michelin“ grupės bendrovės yra teisiškai nepriklausomos ir veikia kaip savarankiški juridiniai asmenys. Norint supaprastinti informacijos sklaidą minėtoje svetainėje, gali būti naudojamos šios sąvokos: „Michelin“, „Grupė“, „Michelin grupė“ ir „Mes“. Šios sąvokos naudojamos „Michelin“ grupės įmonėms nurodyti, kurios veikia nepriklausomai.

1 straipsnis. TIKSLAS

Šia informacija siekiama apibrėžti sąlygas, kuriomis „Michelin“ išleidžia šią svetainę, ir sąlygas, kuriomis galite prisijungti ir naudotis minėta svetaine. Visi prisijungimai prie svetainės atitinka šią teisinę informaciją, kurią „Michelin“ pasilieka teisę bet kada keisti ar atnaujinti. Prisijungdami prie ir naudodamiesi šia svetaine patvirtinate, kad sutinkate su šia teisine informacija ir su asmens duomenimis susijusiomis „Michelin“ praktikomis.

2 straipsnis. PRIEIGA PRIE SVETAINĖS

„Michelin“ deda visas pastangas, kad būtų išsaugota prieiga prie svetainės, tačiau jokiu būdu neįsipareigoja jos užtikrinti. Pabrėžiama, kad prieiga prie svetainės gali būti pakeista ar nutraukta dėl techninės priežiūros, svetainės atnaujinimo ar kitų priežasčių, ypač techninių ir teisinių. „Michelin“ jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma atsakinga už minėtus nutraukimus ir jų pasekmes.

Jūs įsipareigojate neprisijungti prie svetainės apgavikiškai, ypač prie interaktyviųjų paslaugų ar el. prekybos dalies, jei tokios paslaugos teikiamos svetainėje.

3 straipsnis. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Svetainės turinys (įskaitant, bet neapsiribojant informacija, tekstais, diagramomis, duomenimis, paveikslėliais, nuotraukomis, vaizdo informacija, vaizdo ir garso įrašais bei visų minėtų elementų forma ir (arba) pačia svetaine) ginamas autoriaus teisių ir (arba) intelektinės nuosavybės teisių. Svetainės turinys yra išskirtinė atitinkamų leidėjų nuosavybė. Bet koks visiškas ar dalinis „Michelin“ ar trečiajai šaliai, kuri suteikė teises „Michelin“, priklausančio turinio kopijavimas, atgaminimas, pristatymas, naudojimas, pritaikymas, keitimas, modifikavimas ir platinimas bet kokiu būdu yra nelegalus, išskyrus atvejus, kai suteikiamos 4 straipsnyje nurodytos ribotos teisės ir (arba) privati kopija, skirta naudoti tik jos turėtojui. Šios svetainės turinys gali būti keičiamas be įspėjimo ir publikuojamas be jokios išreikštos ar numanomos garantijos ir negali būti jokios teisės į kompensaciją priežastis. Turinys saugomas autoriaus teisių © 1997–2010 MICHELIN ar jos partnerių autoriaus teisės. Logotipai yra registruoti prekių ženklai.

4 straipsnis. TURINIO NAUDOJIMAS

Turinio pakeitimas ar jo naudojimas kitais nei leidžiama tikslais pažeidžia „Michelin“ ar trečiosios šalies nuosavybės teises.

Toliau nurodytose ribose „Michelin“ jums suteikia teisę atsisiųsti ir platinti turinį, (i) kai yra atsisiuntimo funkcija, (ii) nekomerciniais tikslais, (iii) sąžiningai ir (iv) ir nekeičiant savininko informacijos bei turinyje nurodytos svetainės išleidimo datos. Minėta teisė jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma kaip licencija, ypač prekės ženklo ar logotipo.

5 straipsnis. EL. LAIŠKAI

Norėdami pasikeisti informacija su „Michelin“ el. paštu, turite užpildyti svetainėje esančias el. pašto formas. „Michelin“ atsakymai į el. laiškus ir prieiga prie svetainės bei jos turinio negali būti laikoma įrodymu ar sudaryti įrodymą, kad šalyje, kurioje interneto vartotojas gyvena, vykdoma reklaminė, skatinamoji ar komercinė veikla.

6 straipsnis. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Apskritai galite apsilankyti mūsų svetainėje neatskleisdami savo tapatybės ir nenurodydami savo asmens duomenų. Tačiau kartais „Michelin“ gali jūsų paprašyti asmeninės informacijos, pavyzdžiui, norėdama atsakyti į jūsų užklausą, suteikti jums paslaugas, apdoroti užsakymą ar rinkodaros tikslais.

Mūsų svetainėje „Michelin“ ir jos pasirinktiems partneriams ir (arba) paslaugų teikėjams surinkti duomenys yra tik tie duomenys, kurių prašome iš svetainės lankytojų.

Siekdama teikti geresnes paslaugas, „Michelin“ renka anoniminę informaciją (naršomi puslapiai, naršymo data ir laikas ir pan.), kai naršote svetainėje. „Michelin“ gali naudoti šiuos duomenis tendencijoms analizuoti ar svetainės lankytojų statistikai sudaryti. Informuojame, kad galite atsisakyti minėtų slapukų. Tačiau, jei nuspręsite atsisakyti slapukų, gali būti, kad negalėsite pasiekti kai kurių svetainės vietų.

Pagal Lenkijos asmens duomenų apsaugos įstatymą (2002 m. Dz.U. Nr. 101, 926 punktas ir jo pataisymai) turite teisę prisijungti prie mums perduotų savo asmens duomenų, juos keisti ar ištrinti.

Nenurodydami jokios priežastys taip pat galite nesutikti, kad „Michelin“ rinktų ir tvarkytų jūsų asmens duomenis.

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, turėtumėte atsiųsti mums laišką adresu:
MICHELIN POLSKA S.A.
ul. Leonharda 9
10-454 Olštynas, Lenkija

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines. Informuojame, kad „Michelin“ nesidalija jūsų asmens duomenimis su minėtomis svetainėmis. Informuojame, kad kai paliekate mūsų svetainę, asmens duomenų apsaugai gali būti taikomi kitokie standartai, kurių „Michelin“ nekontroliuoja ir už kuriuos nėra atsakinga.

Daugiau informacijos rasite dokumente „Asmens duomenų tvarkymas“.

7 straipsnis. GARANTIJA IR ATSAKOMYBĖ

Svetainėje platinamas turinys pateiktas toks, „koks yra“ ir be jokios išreikštos ar numanomos garantijos. „Michelin“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti, nutraukti ir (arba) pašalinti turinį ar prieigą prie svetainės be jokio įspėjimo. „Michelin“ negali būti laikoma atsakinga už jūsų IT įrangos užkrėtimą elektroniniais virusais ar dėl bet kokio duomenis pažeidžiančio kompiuterio užkrėtimo, dėl kurio praradote savo duomenis. Jūs esate atsakingas už visų reikiamų priemonių ėmimąsi savo IT įrangai apsaugoti.

„Michelin“, jos darbuotojai, tiekėjai ar svetainėje minimi partneriai jokiomis aplinkybėmis ir jokio sutartinės atsakomybės veiksmo, deliktinės atsakomybės veiksmo ar bet kokio kitokio teisinio veiksmo atveju negali būti laikomi atsakingi už bet kokią netyčinę arba tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią žalą ar bet kokius nuostolius, ypač finansinius ar techninius, kuriuos patyrėte naudodamiesi svetaine ar dėl joje pateiktos informacijos.

Kaip nurodyta 8 straipsnyje, griežtai draudžiama sukurti hiperteksto nuorodą į nelegalų turinį. Svetainėje gali būti paprastų arba gilių hiperteksto nuorodų į „Michelin“ ar trečiųjų šalių partnerių svetaines. „Michelin“ partneriai turi suteikti leidimą talpinti gilias hiperteksto nuorodas. „Michelin“ nekontroliuoja minėtų svetainių, todėl neprisiima jokios atsakomybės už jų prieinamumą, aktualumą, tinkamumą, turinį, reklamas, gaminius ir (arba) mintose svetainėse teikiamas paslaugas. Todėl „Michelin“ jokiu būdu negali būti laikoma atsakinga už tiesioginę ar netiesioginę žalą, kurią galite patirti prisijungę ar lankydamiesi partnerio svetainėje, arba, jei minėta svetainė pažeidžia bet kokias nuostatas.

8 straipsnis. JURISDIKCIJA IR TAIKOMA TEISĖ

Bet kokie ginčai, susiję su svetaine ar šia teisine informacija, turi būti sprendžiami kompetentinguose Olštyno teismuose. Ginčas sprendžiamas ir aiškinamas vadovaujantis Lenkijos materialine teise, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijai taikomas taisykles. Vartotojas, naudodamasis svetaine, patvirtina, kad sutinka su šio straipsnio taikymu. Tuo atveju, jei viena teisinės informacijos priemonė dėl bet kokios priežasties būtų paskelbta neteisėta, negaliojančia ar negalima taikyti, ji nebebus laikoma šios teisinės informacijos dalimi ir neturės jokios įtakos kitų priemonių galiojimui ar taikymui.

Svetainės leidėjas: „Michelin Polska S.A.“
Priegloba:
MICHELIN POLSKA S.A.
ul. Leonharda 9
10-454, Olštynas, Lenkija
LENKIJA
Telefonas +4889/5394878
Faksas +4889/5394085